Klagomål

Om din vara är trasig, vänligen fyll i fälten nedan så att vi kan hjälpa dig så gott som möjligt och så snabbt som möjligt.

Eftersom vi i många situationer kan hantera klagomålshanteringen utan att se den fysiska produkten ber vi dig att fylla i fälten nedan noggrant så att vi har dokumentation när vi återkommer till våra leverantörer. Reklamation över tillverkningsfel ska göras skriftligen till Zederkof A/S omedelbart efter upptäckt, dock senast 36 månader efter leverans av varan. 2. sortering av varor, tidsfristen är 12 månader, dock endast för fel som inte är kända vid köptillfället

Om ditt gods har skadats under transporten och du har kvitterat fraktsedeln utan förbehåll, anses detta i detta sammanhang som ditt accepterande av att varan tagits emot utan reklamation. Invändningar ska göras senast vid leverans (du måste underteckna fraktsedeln med reservation) och om du inte har detta kan Zederkof inte acceptera det som reklamation. Om det gäller förlust eller skada som inte var synlig ska du skicka reklamationen till Zederkof inom 7 dagar efter leverans, söndagar och helgdagar ej inräknade. Klagomålet ska vara skriftligt.

Zederkof A/S rekommenderar att mottagaren alltid får varan med förbehåll för tryckmärken och hål i förpackningen. Kom ihåg att ange vad reservationen handlar om.